Редколегія

Голова редакційної колегії:

Професор, докт. геол. наук,, Мокрицька Тетяна Петрівна,  зав. кафедрою геології та гідрогеології, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна;

 

Заступники голови редакційної колегії:

Проф., докт. геол. наук габілітований,  Ядвіга Печонка, Гірничо-металургійний університет, м. Краків, Польща;

Проф., доктор наук, Каруи - Яакуб Наржес, проф. біостратиграфії та мікропалеонтології, Карфагенський університет, Факультет наук у Бізерті (кафедра Наук про Землю),  Ярзоура, Бізерта, Туніс;

Доцент, канд. геол.- мінер. наук, Манюк Володимир Васильович,  директор НДІ геології Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Україна.

 

Відповідальний секретар редакційної колегії:

Канд. геол.-мін. наук, с.н.с.. Вадим Леонідович Стефанський, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна;

 

Члени редакційної колегії:

Проф., докт. геол. наук, Анатолій Іванович  Каталенець, Криворізький національний університет, Україна;

Проф., докт. геол. наук, Мирон Степанович  Ковальчук, зав. відділом літології Інституту геол. наук НАН України; зав. відділом землеустрою та кадастру Навч.-наук. Інституту Екологічної безпеки, Україна;

Проф., докт. геол. наук,, Євграшкіна Галина Петрівна, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна;

Проф., докт. геол. наук,  Кроїк Ганна Аркадіївна, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна;

Проф., докт. геол. наук,  Баранов Володимир Андрійович,  зав. лаб. дослідж. структурних змін гірських порід, старш. наук. співроб., Інститут геотехнічної механіки НАН України,  каф. геології і розвідки родовищ корисних копалин ДВНЗ «Національний гірничий університет України», Україна;

Проф., докт. геол. наук, В‘ячеслав Степанович Савчук, зав. кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного гірничого університету України, Україна;

Докт. геол. наук, с.н.с., Олена Ананіївна Сіренко, відділ палеонтології та стратиграфії мезозойських відкладів,  Інститут геол. наук НАН України, Україна;

Проф., докт. геол. наук,  Березовський Анатолій Анатолійович, Криворізький техн. університет, декан гірничо-збагачувального факультету, Україна;

Доцент, докт. геол. наук, Леонід Миколайович Якушин, Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Україна;

Канд. геол. наук, с.н.с.,  Стефанська Тетяна Арнольдівна, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна.
Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.