Том 2, № 1 (2016)

Геологія та рудоносність України

Надруковано за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2016 р. (протокол № 7 от 24 декабря 2015 р.).

В збірнику представлено матеріали з стратиграфії кайнозою Північної України, Причорномор’я і Криму. Наведено нові дані щодо геології та інженерної геології Середнього Придніпров’я, а також деякі відомості з історії геологічних досліджень в Україні.

Для науковців, фахівців у галузі геології та викладачів вищих закладів освіти

Тексти статей представлені в авторській редакції. Автори несуть повну відповідальність за зміст статей, а також точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.

Зміст

ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЇ. ПЕРСОНАЛІЇ

СЕРГІЙ САМОЙЛОВИЧ ГЕМБИЦЬКИЙ – ЗАСНОВНИК ГІДРОГЕОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ НДІ ГЕОЛОГІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА PDF
V.L. Stefanskyi, I.S. Nikitenko, A.V. Dubovitska 7-10
АРНОЛЬД ОЛЕКСІЙОВИЧ ВЕСЕЛОВ. ДОСВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ PDF
V.L. Stefanskyi 11-16

ГЕОЛОГІЯ І МІНЕРАЛОГІЯ

ЗОЛОТО, СРІБЛО ТА МІДЬ У КОРІ ВИВІТРЮВАННЯ ЮРІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА (КІРОВОГРАДСЬКИЙ БЛОК, УКРАЇНА) PDF
M.S. Коval’chuk, Yu.V. Kroshko, O.Yu. Shestakow 17-24

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ

АНАЛІЗ МІНЛИВІСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИСПЕРСНИХ ГРУНТІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я МЕТОДОМ ГРУПОВОГО ОБЛІКУ АРГУМЕНТІВ PDF
T.P. Mokritskaya 25-30

СТРАТИГРАФІЯ ТА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

БІОСТРАТИГРАФІЯ ПАЛЕОЦЕНУ-ЕОЦЕНУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ. СТАТТЯ 2. ЗОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ ЕОЦЕНУ ЗА ПЛАНКТОННИМИ ФОРАМІНІФЕРАМИ PDF
T.S. Ryabokon 31-58
СТРАТИГРАФІЧНА СХЕМА НЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА PDF
Yu.V. Vernyhorova 59-106
КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВЕРХНЬОМІОЦЕНОВІ-ПЛІОЦЕНОВІ ВІДКЛАДИ ПІВНІЧНОЇ УКРАЇНИ PDF
E.A. Sirenko 107-126Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.