Архіви

2016

Геологія та рудоносність України

Том 2, № 1 (2016): Геологія та рудоносність України

Надруковано за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2016 р. (протокол № 7 от 24 декабря 2015 р.).

В збірнику представлено матеріали з стратиграфії кайнозою Північної України, Причорномор’я і Криму. Наведено нові дані щодо геології та інженерної геології Середнього Придніпров’я, а також деякі відомості з історії геологічних досліджень в Україні.

Для науковців, фахівців у галузі геології та викладачів вищих закладів освіти

Тексти статей представлені в авторській редакції. Автори несуть повну відповідальність за зміст статей, а також точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.


2015

Геологія та рудоносність України

Том 1, № 1 (2015): Геологія та рудоносність України

У збірнику представлено матеріали з літології (генезис квазікристалів), геології та мінералогії родовищ і рудопроявів золота та марганцю України. Розглянуто питання заповідання геологічної спадщини Криму, стратиграфії докембрію Приазовського блоку Українського щита, біостратиграфії палеоцену Південної України за форамініферами, а також стратиграфії неогену Північного Причорномор’я та прилеглих до нього частин Українського щита. Наведено дані щодо історії видавницької діяльності НДІ геології Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара.

Для науковців, фахівців у галузі геології та викладачів вищих закладів освіти.


1 - 2 з 2 результатів    Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.