Про один титановмісний мінерал карбонатних марганцевих руд Південного Кривбасу

A.A. Berezovsky, D.A. Berezovsky, J. Pieczonka, A. Piestrzynski


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121504

Анотація


Марганцеві руди півдня Криворізького району входять до складу Нікопольського марганцеворудного басейну і приурочені до нижньоолігоценових піщано-глинистих порід. Вони представлені окисними і карбонатними різновидами і залягають на глибинах 20-50 м. У мінералогічному відношенні найбільш повно досліджені окисні руди Кривбасу, карбонатні залишилися мало вивченими. Дослідженнями Д.П. Хорошевої було показано, що головними мінералами карбонатних марганцевих руд околиць м. Інгулець (південь Кривбасу) є кальцієвий родохрозит і манганокальцит. Було також зазначено, що рудний карбонат містить включення зерен кварцу, глауконіту, глинистої речовини, гідроокисів марганцю і сульфідів заліза. Під час вивчення мінерального складу карбонатної марганцевої руди західного борту кар’єру Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату (ІнГЗК) за допомогою сканувального електронного мікроскопа QUANTA 200F, оснащеного енергодисперсійним рентгенівським спектрографом, було визначено мінерал, що містить близько 67 % оксиду титану і близько 26 % оксиду тривалентного заліза.

Аналіз мікрозондових досліджень дозволяє припустити, що визначений мінерал – це псевдорутил. Раніше на території Кривбасу псевдорутил не було діагностовано. Він також не вказувався і в оголошенні результатів мінералогічного вивчення марганцевих руд Нікопольського басейну, до якого відносяться останці марганцевих руд півдня Кривбасу. За своїм хімічним складом псевдорутил близький до псевдорутилу з гранітового батоліту Modanubického (Чехія). Для діагностики псевдорутилу за результатами мікрозондового аналізу пропонується аналізувати кількість і співвідношення між собою Fe2 O3 і FeO. У псевдорутилі Fe2 O3 буде помітно переважати над FeO, в ільменіті, навпаки, переважатиме FeO. 


Ключові слова


карбонатні марганцеві руди; Кривий Ріг; псевдорутил

Повний текст:

PDF>PDF-FILE (Russian)

Посилання


Хорошева Д.П. К минералогии третичных марганцевых руд Криворожья. Научные записки Днепропетровского государственного университета. 1960. Том. 59. С. 41-52.

Khorosheva D.P. 1960. An Addition to Mineralogy of the Tertiary Manganese Ore of the Krivoy Rog Region. The Scientific Notes of Dniepropetrovsk State University, vol. 59, pp. 41-52 (in Russian)

Gray I.E., Reid A.F. 1975. The structure of Pseudorutile and Its Role in The Natural Alteration of Ilmenite. The American Mineralogist, vol. 60, pp. 898-906.

Miloŝ René 2011. Ilmenit z dvojslídných granitû šumavské vĕtve moldanubického batolitu (Ilmenite from twomica granites of the Moldanubian batholith (Šumava Mts). Zprávy o geologických výzkumech v roce. Mineralogie, petrologie a geochemie, pp. 193-196.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121504


Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.