М.Ф. Носовський – засновник Дніпропетровської наукової школи стратиграфії та палеонтології Кайнозою України

V.L. Stefanskyi


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121502

Анотація


Викладено відомості про наукову школу стратиграфії та палеонтології Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Описано наукову діяльність та біографію її засновника – Михайла Федоровича Носовського. Запропоновано деякі заходи щодо збереження наукових шкіл України. 


Ключові слова


стратиграфія; палеонтологія; наукова школа; Науково-дослідний інститут геології; Дніпропетровський національний університет

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бібліографія вчених ДДУ. Природничі науки: Біографічний довідник. Дніпропетровськ. ДДУ. 1993. С. 25-33.

Dnipropetrovsk State University scientists bibliography: Nature science: biographical reference. Dnipropetrovsk, 1993, pp. 25- 33 (in Ukrainian).

Богданович Євгенія, Іванова Тетяна, Носовський Михайло Федорович (до 85-річчя від дня народження). Палеонтологічний зб. Львів. 2006, № 38. С. 116-118.

Bogdanovich Evgenіja, Іvanova Tatyana 2006. Nosovskij Mihajlo Fedorovich (the 85th anniversary). Paleontological collection. L’viv, vol. 38, pp. 116-118 (in Ukrainian).

Ми – з класичного університету. Дніпропетровський націо- нальний: час, події, люди: Біографічний довідник. Дніпро- петровськ. ДНУ. 2003. С. 75-76.

We are from the classical university. Dnipropetrovsk National University: time, events, people. Biographical reference. 2003. Dnipropetrovsk, DNU, pp. 75-76 (in Ukrainian).

Професори Дніпропетровського національного університету: Біографічний довідник. Дніпропетровськ. ДНУ. 2003. С. 185-186.

Professors of Dnipropetrovsk National University. Biographical reference. 2003. Dnipropetrovsk, DNU, pp. 185–186 (in Ukrainian).

Носовский Михаил Федорович (к 85-летию со дня рождения). Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. Геологія. Географія. 2006, вип. 8, № 10. С. 151–153.

Nosovskij Mihajlo Fedorovich (the 85th anniversary). 2006. Bulletin of Dnipropetrovsk University, ser. Geology. Geography, iss. 8, no. 10, pp. 151-153 (in Russian).

Гожик П.Ф. Роль українського палеонтологічного товариства в розвитку палеонтології та стратиграфії в Україні. Матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України, К., ІГН НАН України. 2014. С. 10-17.

Gozhik P.F. 2014. Ukrainian Paleontological Society’s role in the development of paleontology and stratigraphy in Ukraine. Materials XXXV session of the Paleontological Society of Sciences of Ukraine. Kyiv, Institute of Geological Sciences Academy of Sciences of Ukraine, pp. 10-17 (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121502


Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.