АНАЛІЗ МІНЛИВІСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИСПЕРСНИХ ГРУНТІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я МЕТОДОМ ГРУПОВОГО ОБЛІКУ АРГУМЕНТІВ

T.P. Mokritskaya


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121604

Анотація


Доведено можливість застосування методу группового обліку аргументів до вирішення завдань класифікації просідаючих грунтів, що піддаються техногенному впливу. Математичне моделювання методом группового обліку аргументів дозволило створити моделі мінливості прогнозних властивостей просідання грунтів, як результат зміни їх фізичного стану, пластичності в просторово-часових координатах. Аналіз зв’язків між группами властивостей лесових ґрунтів у природних і техногенних умовах (1951-2008 рр.), дозволив встановити як фактории деградації просідання, так і особливості зміни факторів. У попередніх роботах (Mokritskaya, 2013) доведено, що зміна властивостей лесових ґрунтів в процесі техногенезу є деградацією, так як супроводжується руйнуванням структури грунту і статистичної структури зв’язків міжвластивостями і координатами.


Ключові слова


деградація; просідання; метод группового обліку аргументів

Повний текст:

PDF>PDF (Russian)

Посилання


Ivakhnenko AG, Yurachkovsky Y.P. 1987. Simulation of complex systems from experimental data. Moskow. Radio and Communication. 120 p.

New roads Russia: Proceedings of the International Conference. Penza, 14-17 November 2011 / Ed. GG Boldyrev. Saratov. Nauka. 2011. pp. 226-232.

Mokritskaya T.P. Patterns of degradation properties of loess array technogenesis / T.P. Mokritskaya. Geological Journal. 2013.

no. 1. pp. 72-77.

Mokritskaya T.P., Koryashkina L.S. 2013. Degradation in loesses factors and models. Scientific Bulletin of National Mining University. no. 4, pp. 5-12.

http://www.gmdh.net.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121604


Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.