АРНОЛЬД ОЛЕКСІЙОВИЧ ВЕСЕЛОВ. ДОСВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

V.L. Stefanskyi


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121602

Анотація


В статті наведено біографія Арнольда Олексійовича Веселова, короткі відомості щодо його наукової спадщини, список основних робіт. Автор звернув увагу на деякі проблемні питання методики стратиграфічних досліджень палеоген-неогенових відкладів кайнозою. А.О. Веселов – досвідчений український геолог, який зробив значний внесок в розвиток стратиграфії та палеон-тології палеогену та неогену України, Західної Європи і півдня колишнього СРСР. Особливий інтерес мають його труди щодо стратифікації та кореляції олігоценових покладів Східного та Західного Паратетису, історії розвитку півдня України в кайнозої, палеонтології молюсків олігоцену, публікації з першим описом олігоценових відкладів Причорномор’я. Гідним наслідуванню є відношення А.О. Веселова до зібраних геологічних матеріалів, які він передав своїм учням для подальших наукових досліджень. Серед цих матеріалів – зразки палеоген-неогенових порід та викопних решток з відслонень та опорних свердловин Середнього Придніпров’я, Причорномор’я, Криму (свердловини Степне-1, Мелітопільська, Джанкойська, Вільний Порт та ін.).

Ключові слова


історія геології; Bivalvia; стратиграфія; палеогеогрфія; кайнозой

Повний текст:

PDF>PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121602


Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.