Про видавничу діяльність Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

V.L. Stefanskyi


DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121501

Анотація


Наведено короткі бібліографічні відомості про видавничу діяльність Науково-дослідного інституту геології ДНУ імені Олеся Гончара з 1926 по 2014 р., а також деякі дані щодо історії інституту. Із збірників розглянуто: «Наукові записки Дніпропетровської (Катеринославської) науково-дослідної кафедри» (1926, 1927), «Наукові записки Дніпропетровського державного університету» (1932- 1961), «Питання гідрогеологічних прогнозів у зв’язку з іригацією земель та водопостачанням» (1962-1978), «Питання гідрогеології та інженерної геології у зв’язку з іригацією, водопостачанням і промисловим будівництвом» (1981, 1985), «Математичні методи в меліорації і гідрогеології» (1988), «Геологія і рудоносність півдня України» (1968-1986), «Стратиграфія кайнозою Північного Причорномор’я та Криму» (1976-1986), «Вісник Дніпропетровського університету. Серія геологія. Географія» (1998-2014) та ін. Вказано назви, рік випуску, склад редколегій, авторів і основні наукові тематики періодичних, серійних і монографічних видань. Наведено зміст у всіх збірників «Геологія і рудоносность півдня України» і раритетних збірників, виданих з 1926 по 1941 р. Проаналізовано зміна наукових тематик видань НДІ геології у зв’язку з динамікою зміни першочергових державних господарських завдань. Зроблено висновок про доцільність тривалого цільового державного фінансування регіональних наукових установ. 


Ключові слова


історія; видавництво; інститут геології; Дніпропетровський національний університет

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Грязнов В.И., Приходько А.В., Рудаков В.К. Научные исследования в НИИ геологии Днепропетровского университета (1922-1967). Геология и рудоносность юга Украины. Днепропетровск, ДНУ. 1968, вып.1. С. 3-20.

Grjaznov V.I., Prihod’ko A.V., Rudakov V.K. 1968. Research in the Institute of Geology of Dnipropetrovsk National University (1922-1967). Geology and ore content of the South Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, iss. 1, pp. 3-20 (in Russian).

Грязнов В.И., Рудаков В.К. Научные исследования в НИИ геологи Днепропетровского университета (1968-1980). Геология и рудоносность юга Украины. Днепропетровск. 1983. С. 100-111.

Grjaznov V.I., Prihod’ko A.V., Rudakov V.K. 1983. Research in the Institute of Geology of Dnipropetrovsk National University (1968-1980). Geology and ore-content of the South Ukraine, Dnipropetrovsk, pp. 100-111 (in Russian).

Днепропетровскому государственному университету 70 лет: учеб. пособие. Под ред. В.Ф. Приснякова, Днепропетровск, ДГУ. 1988, 88 с.

There is 70 years of the Dnipropetrovsk National University. Scoolbook. 1988. Edited by V.F. Prisnyakov, Dnipropetrovsk, DNU, 88 p. (in Russian).

Занина И.А. Палеонтологи Советского Союза. Справочник, Ленинград, Наука, 1968. 215 с.

Zanina I.A. 1968. The Soviet Union paleontologists. Leningrad, Nauka, 215 p. (in Russian).

Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009): монографія. За ред. Г.К. Швидько, Дніпропетровськ, НГУ, «Ліра», 2009, 504 с.

History and Present of the National Mining University (1899-2009): monograph. Edited by G.K. Shvid’ko. 2009. Dnipropetrovsk, National Mining University, «Lіra», 504 p. (in Ukrainian).

Макаренко Д.Є. Голгофа українських геологів. Київ, Логос, 2007, 187 с. Makarenko D.E. 2007. Ukrainian geologists Calvary. Kiev, Logos, 187 p. (in Ukrainian).

Реабілітовані історією. За відсутністю складу злочину… (до історії політичних репресій 20-х – початку 50-х р.р. ХХ ст. у Дніпропетровському гірничому інституті. Під ред. Г.Г. Півняка. 2-ге вид. виправл. і доп. Дніпропетровськ, НГУ, 2004, 193 с.

They rehabilitated of history. For lack of evidence… (the history of political repression in the 20 – early 50 yr. of XX century in Dnepropetrovsk Mining Institute). 2004. Edited by G.G. Pіvnjak. Dnipropetrovsk, National Mining University, 93 p. (in Ukrainian).

Професори Дніпропетровського національного університету: біографічний довідник. Дніпрпетровськ, 2003. С. 185-186.

Dnipropetrovsk National University professors. Biographical reference. 2003. Dnipropetrovsk, DNU, pp. 185-186 (in Ukrainian).

Бібліографія вчених ДДУ. Природничі науки: біографічний довідник. Дніпропетровськ, 1993. С. 25-33.

Dnipropetrovsk State University scientists bibliography. Nature science: biographical reference. 1993. Dnipropetrovsk, pp. 25- 33 (in Ukrainian).

http://niigeo.dp.ua/ 11. http://vak.org.ua/fv/
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/121501


Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.