Геологія та рудоносність України


Геологія і рудоносність України

Міністерство освіти і науки України

Науково-дослідний інститут геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара


Науковий журнал «Геологія та рудоносність України» продовжує видавничу діяльність НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. В основу видання покладено наукові та етичні традиції збірників «Геологія і рудоносність півдня України», які виходили з 1968 по 1986 рр.

Збірник наукових праць «Геологія та рудоносність України» друкує оригінальні наукові статті, які містять нові дані практичних і теоретичних наукових досліджень у галузях геології та палеонтології, не знаходяться водночас на розгляді в інших виданнях та не були опубліковані раніше.

Основні наукові напрямки:  стратиграфія, палеогеографія, палеонтологія, літологія, геологія корисних копалин, інженерна геологія, мінералогія, петрографія, історія геології.

Прийняті статті будуть надруковані, а також розміщені на сайті http://gocu.com.ua з власним номером DOI (Digital Object Identifier).

Мова: українська, англійська, російська

Періодичність: 1 раз на рік

Головний редактор: Мокрицька Тетяна Петрівна

Відповідальний секретар: Стефанський Вадим Леонідович

Свідоцтво про внесення до державного реєстру: 21738-11638Р від 24.11.2015 р.

Видавець: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Key titleHeolohiya ta rudonosnistʹ

Abbreviated key title:  Геол. та руд. Укр.

Parallel title: Geology and Ore Content of Ukraine
Адреса редколегії: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 36, к.2, ДНУ імені Олеся Гончара, НДІ геології, Україна, 49044

E-mail: stefanskyi2016@ukr.net


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.